Over de Rolf groep Klantenservice FAQ
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom
Toon alle... Weergave verkleinen
Selectie wissen
Do not delete this link

De Junior Bosatlas Topo Online

1 product(en) gevonden

Extra oefenen met de computer of tablet!¤De Junior Bosatlas Topo Online is volledig gericht op het aanleveren van de basistopografie (CITO-100-lijsten). De leerlingensoftware kan naast de werkboeken worden gebruikt voor het (verder) oefenen, herhalen en toetsen. De Junior Bosatlas Topo Online is toegankelijk via Mijnklas.nl. U kunt de vorderingen van de leerlingen bijhouden, desgewenst het pakket aan te leren namen vergroten en toetsen samenstellen. ¤Opbouw ¤• Drie oefenmodules voor Nederland, Europa en de wereld
• Per module dertien taken rond afzonderlijke regio's/landen
• De taken volgen de opbouw van De Junior Bosatlas in volgorde en gebiedsselectie¤• Iedere taak omvat een vijftal opdrachtvormen, gevolgd door een oefentoets en een eindtoets¤• Met afsluitende totaaltoetsen voor Nederland, Europa en de wereld¤• Leerlingen kunnen met de totaaltoetsen een officieel diploma verdienen!¤
Toegang en begeleiding
¤• Het oefenprogramma is toegankelijk via Mijnklas.nl¤• U kunt via het leerlingvolgsysteem in Mijnklas.nl de vorderingen van uw leerlingen monitoren¤• U kunt zelf bepalen in welke volgorde de leerling de topotaken doorloopt, en zo de topo laten aansluiten op het gebied dat u in uw aardrijkskundemethode behandelt¤• Het oefenprogramma is geschikt voor de computer en tablet

Zelf geografische namen toevoegen

De topodidactiek van De Junior Bosatlas en het CITO beperkt zich tot het aanleveren van de top-100-namen van Nederland, Europa en de wereld. Maar het kan voorkomen dat u het wenselijk acht toch nog een aantal extra namen toe te voegen. Bijvoorbeeld plaatsnamen uit de directe omgeving van de school, of namen die een belangrijke rol spelen in uw lessen. De Junior Bosatlas Topo Online geeft u de mogelijkheid deze namen eenvoudig te selecteren uit een lijst en zelf aan het oefenprogramma toe te voegen. Deze namen kunnen vervolgens ook worden getoetst.

Bestellen

Uw bestelling plaatst u door dit formulier Bestellijst Software ingevuld retour te sturen. In de bestellijst treft u tevens mededelingen aan over de abonnementen van het digitale materiaal van Noordhoff Uitgevers.
Heeft u nog vragen over de software of wilt u eerst een prijsopgave? Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice: 088 410 10 20 / klantenservice@derolfgroep.nl

Do not delete this link
Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link