Gratis toegang tot Momento

Het dashboard Momento maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes in één oogopslag inzichtelijk. Deze aanvulling op de bestaande manier van werken, faciliteert leerkrachten om leerlingen de best passende ondersteuning te geven. Doordat alle digitale methoden van de aangesloten uitgevers worden aangesloten op Momento, behoudt de school vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken. Momento kan zo worden ingezet dat het aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van elke school. 

Het Momento dashboard wordt gratis aangeboden via Basispoort en kan door de ICT-coördinator eenvoudig worden geïnstalleerd, waarna alle leerkrachten in één oogopslag kunnen zien hoe hun groep en de individuele leerlingen er voor staan. Meer over Momento installeren >>>

Het totaalconcept Momento bestaat uit 3 onderdelen
 1. Een vakoverstijgend dashboard voor de leerkracht.
 2. Vertrouwde educatieve content van topkwaliteit.
 3. Keuze uit tablet, laptops of Chromebooks van verschillende merken

Het Momento dashboard is gratis beschikbaar voor alle leerkrachten in Nederland. De Rolf groep  kan je daarnaast ook adviseren en faciliteren als je (stapsgewijs) wilt digitaliseren. Niet alleen hebben wij de beste educatieve content beschikbaar gemaakt, ook kunnen wij verschillende Momento devices leveren die uitermate geschikt zijn voor het onderwijs. 

De visie van de Momento partners
De oplossingen van Momento, zowel het dashboard als de Momento devices, zijn ontwikkeld op basis van de volgende visie en uitgangspunten:  

 • De rol van de leerkracht staat centraal. De leerkracht is de onderwijsprofessional en recht doen aan verschillen kan alleen mogelijk gemaakt worden als ICT en analyses gecombineerd worden met de kennis en kunde van de leerkracht. Niet een computer, maar de leerkracht (met input van de computer) kan de optimale leerroute van een leerling bepalen.
 • Een leerkracht, directeur of team moet zélf kunnen beslissen met welke content, met welke (combinatie van) leermiddelen en op welk tempo zij hun (digitale) onderwijs willen inrichten. Op elk van deze vlakken moeten zij maximale keuzevrijheid hebben.
 • Kwaliteit staat voorop, zowel in digitale content als in devices.
 • Betaalbare oplossing voor elke school. Elke leerkracht en leerling moet kunnen profiteren van de voordelen van een leerkrachtendashboard en daarom moeten alle scholen hier gratis over kunnen beschikken. Devices moeten uitwisselbaar zijn tussen leerlingen.  

De beste educatieve content
Kiezen voor Momento, is kiezen voor de juiste lesmethoden. Methoden ontwikkeld door professionals, vanuit visie, een doordachte leerlijn en bewezen didactiek. Met de digitale leermiddelen die de Momento partners aanbieden, haal je het beste uit jezelf en de kinderen.  
 • Rijkere leerstof, eigentijds en aansluitend bij de leefwereld van kinderen
 • Aanvullende verwerkingsvormen (creëren, gamen, ontdekken)
 • De mogelijkheid om een ‘eigen leerproces’ te creëren
 • Didactische uitgangspunten, leerlijnen en lesdoelen sluiten op elkaar aan 

Voor een bedrag van maximaal € 35 per leerling per jaar krijg je bij Momento een reken- taal en spellingmethode naar keuze (digibordsoftware, oefensoftware en toetssoftware). Klik voor meer prijsinformatie >>>

Realtime dashboard voor de leerkracht
Het Momento dashboard toont je in één oogopslag alle oefen- en toetsresultaten per groep, per vak of per leerling. Je ziet alleen de resultaten die worden geregistreerd in de uitgeverij-omgeving. 
 • Geeft in 3 kliks oefen- en toetsinzicht, overzicht en analyse
 • Vormt de basis voor het maken van (gepersonaliseerde) handelingsplannen. 
 • Staat voor kwaliteit: oefen- en toetsresultaten worden apart weergegeven. 
 • Ondersteunt alle digitale leermiddelen 
 • In te zetten binnen elke werkwijze en visie  

Het Momento dashboard voor leerkrachten is gratis beschikbaar voor alle scholen in Nederland.  
Klik voor meer informatie over het dashboard >>>

Meer weten of een demonstratie bij jou op locatie? Neem dan contact op met je eigen accountmanager of bel met de klantenservice van de Rolf groep, tel. 088-410 10 20. Mailen kan ook naar klantenservice@derolfgroep.nl.
 


www.momento.nl