Over de Rolf groep Klantenservice FAQ
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom
Selectie wissen

Zoekresultaten

Got it? taal

1 product(en) gevonden

Is een adaptieve online leeromgeving voor de doorlopende leerlijn Taal. Er is ook een versie voor rekenen. Dit webbased programma is beschikbaar via alle devices voor slechts € 15,- per leerling.
In te zetten naast de methode, ideaal voor plusleerlingen met een altijd afwisselend en uitdagend programma vanwege de oefenroute op maat. Eenvoudig, tijdbesparend en flexibel inzetbaar voor de leerkracht. Daarom perfect om de resultaten van opbrengstgericht werken inzichtelijk te krijgen.
Instaptoets

Elke leerling begint met een uitgebreide instaptoets om het persoonlijke taalniveau vast te stellen. De resultaten van de toets bepalen hoe de individuele kenniskaart van de leerling wordt gevuld en welk individueel taalprogramma wordt aangeboden. Ook de hiaten in kennis zijn in één oogopslag inzichtelijk.
Kenniskaart

De kenniskaart geeft per domein precies weer welk percentage van de stof de leerling al beheerst. Er worden passende uitlegfilmpjes aangeboden en oefeningen en toetsen klaargezet. Het gedane werk is direct terug te zien in de kenniskaart. Dit motiveert enorm!
Kennisstadia

Elk kennisstadium bestaat uit opdrachten, uitlegfilmpjes en theorie. Als een leerling een onderwerp volledig beheerst krijgt hij een pakket aan onderhoudsopdrachten aangeboden. Zo oefent de leerling die onderwerpen waarop hij nog niet voldoende scoort en onderhoudt dat wat hij weet.
Het systeem registreert of een leerling voldoende heeft geoefend met een onderwerp. Er wordt dan automatisch een onderwerp-toets klaargezet om te bepalen of de leerling zich heeft ontwikkeld tot het gewenste referentieniveau.
Als een leerling een opgave niet goed maakt krijgt hij bij Spelling en Grammatica eerst een foutmelding en een hint. Maakt hij de opgave daarna nogmaals fout dan verschijnt het juiste antwoord. Bij Lezen maakt de leerling eerst de oefenreeks. Daarna kan hij zijn antwoorden nakijken. Bij een fout antwoord volgt een hint of tip. Op basis daarvan kan hij vragen corrigeren. Wordt de opgave nogmaals fout gemaakt, dan verschijnt het juiste antwoord.
Kortom: met Got it kan iedere leerling volledig op zijn eigen niveau toewerken naar het gewenste eindniveau. Leerlingen ervaren het werken met Got it hierdoor als leuk en uitdagend en maken snel vorderingen.
Dashboard

Got it biedt voor de docent overzicht, controle en sturing. Het uitgebreide en gebruiksvriendelijke dashboard geeft per leerling en op groepsniveau weer in hoeverre het gewenste referentieniveau wordt beheerst.
Dit dashboard maakt maatwerk mogelijk. De docent kan zijn instructiemomenten besteden aan een onderwerp waar de groep moeite mee heeft en kan de inhoud van zijn les hierop afstemmen. Of de docent selecteert een groepje leerlingen die achterblijven bij een bepaald onderwerp en geeft deze groep apart instructie, terwijl de rest van de klas verder gaat op zijn eigen niveau.
Got it geeft perfect inzicht in de probleemgebieden, de voortgang en de resultaten. Handig en tijdbesparend!
Toetsen

Got it genereert uit zichzelf toetsen voor de leerlingen, maar daarbovenop kan de docent ook eenvoudig toetsen inplannen en klaarzetten. De docent bepaalt zelf voor wie, hoe vaak, met welke frequentie, op welk niveau en voor welke onderwerpen/bouwstenen de toetsen worden afgenomen. De resultaten van een niveautoets overschrijven de kenniskaart van de leerling. Zo heeft de docent altijd inzicht in de meest recente resultaten van zijn leerlingen.
Bestellen

Uw bestelling plaatst u door dit formulier Bestellijst ingevuld aan ons te versturen.
Heeft u nog vragen over de software of wilt u eerst een prijsopgave? Neem dan contact op met uw verkoopadviseur of met onze klantenservice: 088 410 10 20 .

Do not delete this link
Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link