Over de Rolf groep Klantenservice FAQ
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom
Toon alle... Weergave verkleinen
Selectie wissen

Zoekresultaten

Veilig leren lezen kim-versie (2014) software

1 product(en) gevonden

Voor de leerkracht
De gebruiksvriendelijke online software de Leerkrachtassistent en Digiregie vormen het hart van Veilig leren lezen en behoren dan ook tot het basispakket van de materialen. U kunt eenvoudig thuis uw lessen voorbereiden en dus veel tijd besparen, omdat alles online staat.

Digiregie

Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie helpt u bij het voorbereiden en monitoren van uw taal- en leesonderwijs. In Digiregie is de Toetssite Veilig leren lezen integraal opgenomen. Daarmee kunt u eenvoudig resultaten invoeren en analyseren. Digiregie heeft een digitaal leerlingvolgsysteem dat u ondersteunt bij het opbrengstgericht werken. Na elke kern kunt u eenvoudig een plan maken voor de volgende kern, rekening houdend met de verschillende instructiebehoeften van uw leerlingen. Bovendien krijgt u informatie voor halfjaarlijkse groepsplannen.
In Digiregie zijn bovendien de volledig digitale handleiding, op maat te maken jaarplanningen en actuele kopieerbladen opgenomen. Via Digiregie beheert u ook de leerlingsoftware en kunt u de oefenresultaten inzien.
Meer weten over Digiregie? Kijk hier.

Leerkrachtassistent

Met de Leerkrachtassistent geeft u op een aantrekkelijke manier les op het digitale schoolbord. Alle basismaterialen waarmee uw leerlingen werken, zijn in het programma opgenomen.
De Leerkrachtassistent biedt in gestructureerde vorm overzicht en ondersteuning van uw leesonderwijs. Van het inzoomen op woorden van het ankerverhaal tot het maken van een woordweb en van een auditief dictee tot het flitsen van letters en woorden. Als een letter via de instructie met de Leerkrachtassistent aan bod geweest is, kunt u de letter vanuit de Leerkrachtassistent meteen vrijgeven in deleerlingsoftware. Leerlingen kunnen er dus direct mee oefenen.
Meer weten over de Leerkrachtassistent? Kijk hier.

Voor de leerlingen

Bij Veilig leren lezen hoort uiteraard rijke, gevarieerde educatieve leerlingsoftware. De software is te gebruiken op de computers op school, maar ook thuis en op een tablet.
Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen worden geoefend:
• Technisch lezen en spellen, begrijpend lezen
• Woordenschat
• Leesbevordering
Als leerkracht bepaalt u zelf welke leerling u met welk onderdeel laat oefenen. Moet een leerling bijvoorbeeld werken aan lezen en spellen? Dan zet u dat onderdeel van het programma open. Een unieke, adaptieve toepassing zorgt ervoor dat de programma's de leesontwikkeling van de leerlingen precies bijhouden. Alle leerlingen oefenen standaard met de letters die zijn aangeboden in de methode. Als die verplichte basisoefeningen zijn afgerond, kunnen ze keuze-oefeningen maken. Daarin krijgen de leerlingen ook letters aangeboden die ze zelf nog extra kennen en oefeningen met uitdagendere woordtypen, zoals woorden met medeklinkerclusters.

Oók voor thuis

Het is mogelijk dat u als school naast de licentie voor school ook een licentie neemt op de software voor thuis. In deze software voor thuis zijn ook alle drie de leerlijnen opgenomen. Deze leerlingsoftware voor thuis maakt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Bijvoorbeeld voor leerlingen met een zwakke woordenschat of die moeite hebben met lezen. Maar ook om leerlingen uitdagende leesbevorderingsopdrachten te laten maken. Bovendien stimuleert u met de thuisversie de ouderbetrokkenheid.
Meer informatie over de leerlingsoftware vindt u hier.

Bestellen

Uw bestelling plaatst u door dit formulier Bestellijst Software ingevuld aan ons te versturen. In de bestellijst treft u tevens mededelingen aan over de abonnementen van het digitale materiaal van uitgeverij Zwijsen.
Heeft u nog vragen over de software of wilt u eerst een prijsopgave? Neem dan contact op met de klantenservice: 088 410 10 20 / email: klantenservice@derolfgroep.nl

Gratis leesseries bij invoering van Veilig leren lezen kim-versie!

Dit schooljaar is de 400.000ste leerling gestart met Veilig leren lezen kim-versie. Dit wordt gevierd met een bijzondere actie.
Bij invoering van Veilig leren lezen kim-versie ontvang je de bijbehorende leesseries van 155 boekjes t.w.v. € 1583 gratis.
Bekijk de actievoorwaarden.

Do not delete this link
Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link