Over de Rolf groep Klantenservice FAQ
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom
Selectie wissen

Zoekresultaten

Bereslim

1 product(en) gevonden

Bereslim is een adaptief leermiddel, gericht op de taal- en leesontwikkeling en effectief leergedrag van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Bereslim is een online product voor gebruik op het digibord in de klas of in de groep. Daarnaast kent het een leerlingvolgsysteem en de mogelijkheid om Bereslim via school ook thuis aan te bieden. Leerkrachten/begeleiders hebben daartoe de beschikking over een dashboard voor thuisgebruik. Daarmee kunt u precies instellen welk kind wat mag doen en ook kunt u de resultaten volgen over school- en thuisgebruik.

Schoolpakket

Bereslim bestaat uit digitale prentenboeken, leerzame taalspellen en spellen die een goede taakaanpak stimuleren. Het schoolpakket voor peuterspeelzalen, kinderopvang en de groepen 1 t/m 3 van de basisschool bevat drie producten:

Bereslimme Boeken

Digitale prentenboeken waarin de verhalen tot leven worden gebracht met bewegende figuren, geluidseffecten, achtergrondmuziek en een mooie vertelstem. De geanimneerde prentenboekenstimuleren het taalbegrip en vergroten de woordenschat.
Bekijk hier de demo

Letters in Beweging

De spellen van Letters in Beweging helpt kinderen bij de allereerste stap richting lezen en schrijven. Het doel is dat kinderen gaan begrijpen dat geschreven letters samen hangen met klanken. De opbouw is daarbij opklimmend in moeilijkheidsgraad.
Bekijk hier de demo

Samenslim

Met de spellen ontwikkelen kinderen spelenderwijs effectief taakgedrag. Door het spel leren kinderen dat ze succes hebben bij het oplossen van probleempjes als ze eerst goed luisteren, dan nadenken, vervolgens doen en ten slotte evalueren.

Nog meer Bereslim

• Geïntegreerd in het VVE-programma Opstap van het Nederlands Jeugd Instituut
• Sluit aan bij de Piramide-thema's
• Permanent onderzoek naar effectiviteitvan de leermiddelen
• Vorderingen kinderen volgen met universitair ontwikkeld meetsysteem
•Gratis thuisgebruik via school
• Geanimeerde prentenboeken ingesproken door bekende Nederlanders
• Winnaar Nationale Alfabetiseringsprijs

Abonnement (per schooljaar)
Het abonnement houdt rekening met de omvang van het gebruik, door drie bundels aan te bieden:
1.Bereslim Basis Bundel
Binnen dit abonnement kan in totaal 6000 keer per abonnementsjaar een Bereslim Boek of een Letters in Beweging spel worden gestart. Geschikt voor gebruik op een beperkt aantal computers. Thuisgebruik wordt niet toegestaan.
2. Bereslim Samen Leren Bundel
Binnen dit abonnement kan in totaal 15.000 keer per abonnementsjaar een Bereslim Boek of een Letters in Beweging spel worden gestart. Geschikt voor regelmatig gebruik in een of meerdere groepen en zo nu en dan in het jaar thuis (themagewijs).
3. Bereslim Samen Leren Plus Bundel
Binnen dit abonnement kan in totaal 30.000 keer per abonnementsjaar een Bereslim Boek of een Letters in Beweging spel worden gestart. Geschikt voor intensief gebruik in meerdere groepen, zowel in de schoolse als in de thuissituatie.

Bestellen

Uw bestelling plaatst u door dit formulier Bestellijst Software ingevuld aan ons te versturen.Wilt u meer informatie over dit product? Neem contact op met uw verkoopadviseur of met de Klantenservice: 088 410 10 20 .

Do not delete this link
Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link